onsdag 14 april 2010

Brev till rektorn

Här är brevet jag skrev till vår rektor angående höstens Förskoleklass...

Hej

Jag har en dotter som ska upp från Förskola till Förskoleklassen i höst och jag har en del frågor, oklarheter som jag tänkte att ni kanske kunde hjälpa mig att få svar på och bringa lite klarhet i.

För det första vill jag säga att förskolans personal ska ha en eloge, de gör ett hästjobb och är super duktiga, de motiverar barnen och arbetar på ett ultimat sätt med tanke på den pedagogiska verksamheten. Jag är väldigt nöjd med X, Y, Z, Å och vad de gör för och med barnen. Men jag måste ändå lägga in lite kritik och det är till vikarierna ni haft nu när Y varit och är sjukskriven. När till och med min dotter på 6 år reagerar på att det är olika vikarier var och varannan dag så undrar man lite. När ni sedan har tagit in vikarier som varken hälsar på föräldrar eller barn så undrar jag hur ni tänker. Jag vet att det beställs vikarier genom resursen och att man inte alltid kan få den man önskar men nog måste ni kunna säga ifrån när det finns vikarier som inte borde vara vikarier? Jag menar inte att alla är det, ni har haft jätte bra vikarier också men när jag lämnar mitt barn, hon är ledsen och vikarien inte ens tittar åt vårt håll så undrar jag. Eller när jag är med min dotter en dag på förskolan och X jobbar som själv och vikarien på hela dagen inte säger ett pip, varken till mig eller till barnen så undrar jag vad hon gör där. För att inte tala om när jag en eftermiddag hämtade min dotter och ingen av de två vikarierna ens reagerade på att jag hämtade ett barn eller vilket barn jag hämtade så blev jag rädd, då kan ju i princip vem som helst knata in och hämta vilket barn som helst men det kanske är viktigare att de får in lite pengar än att verksamheten fungerar? Tyvärr vet jag inte just denne vikaries namn då hon inte sa det när jag hälsade, inte heller min dotter vet hennes namn, då har hon ändå varit där åtskilliga gånger med henne.

Men nu till mina egentliga funderingar - som jag förstod det på föräldramötet så kommer det att bli en klass med 25-26 barn med en lärare, stämmer det?

Vad jag har förstått så arbetar ni med Bornholmsmetoden i de lägre klasserna, stämmer det?

Hur ska ni rent praktiskt kunna genomföra det arbetet med en lärare på 25-26 barn?

Jag har själv arbetat med Bornholm och är väl insatt i den metoden, en jätte bra metod om ni frågar mig men den kräver att gruppen koncentrerar sig just när man har "lektioner". Att få 10 6-åringar att samtidigt koncentrera sig på det man gör och sitta något så när stilla är en konst, att få 20 6-åringar att göra det är ett underverk, att få 26 barn att göra det känns som en omöjlighet. Hur kommer ni att göra?

Jag vet att under de första åren är det viktigare att ha små klasser då de då lär sig den grundläggande läsinlärningen, den som är så viktig för hela deras framtida skolgång och studier. Utan den kan de lika gärna hoppa av skolan då de inte kommer kunna ta till sig något i något ämne om inte den sitter.

Hur har ni tänkt att en lärare ska kunna se var var och ett av dessa 26 barn befinner sig, vart de behöver hjälp, vilka utmaningar de behöver för att klara inlärningen eller komma vidare i den?

Jag är inte speciellt orolig för min dotter, hon har lätt för sig, hon har alltid varit väldigt intresserad av både bokstäver och siffror, hon både läser och skriver. Jag vet också att alla inte har så lätt för sig. Jag vet också att i en årskull är åldersspridningen stor, min dotter kommer att vara 6½ när hon börjar skolan i höst, andra barn kommer inte ens ha fyllt 6 år.

Alla kommer de med olika förutsättningar, alla måste de få lagom utmaningar för att bygga den grund i läsinlärningen som de sedan kommer ha med sig genom hela skoltiden och långt där efter. Är det då rätt att ha en lärare på 26 barn? Jag tror absolut XXXXXX är en jätte bra lärare, det tvivlar jag inte på men jag tror inte ens den bästa av de bästa lärare ensam kan tillgodose varje individs behov av stöd, uppmuntran och utmaning i en klass med 26 barn, när de är 6 år.

Är det inte bättre att börja med små klasser och sedan slå ihop dem?

Finns inte möjligheten att ha en lärare anställd på 50-60% i klassen så de är två då de har "lektioner"?

Jag kan verkligen inte köpa er lösning rakt av, många föräldrar med mig har reagerat på att det blir en så stor klass med endast en lärare och vi är verkligen inte nöjda. Jag såg ett brev som du, Ä skickat med 2:orna hem då de till trean kommer att bli en klass där du själv poängterar vikten av att ha små klasser i de lägsta årskurserna just för att det är så viktigt med den grundläggande läsinlärningen, vad har ändrats?

Är det inte viktigt med små klasser längre?

Är de den grundläggande läsinlärningen som inte är viktig längre?

Eller har ni hittat någon mirakel metod där alla barnen alltid ligger på samma nivå och läraren kan se alla barn hela tiden?

Jag förstår att det inte är någon rolig situation ni sitter i med alla besparingar, men är det verkligen rätt att dra in resurser i de lägre årskurserna? Blir det inte billigare i förlängningen om ni lägger resurser där så ni slipper ta in resurser längre upp i åldrarna?

Jag är väl insatt i 4:ans problematik, där har ni inget val, resurser måste läggas där, hade det verkligen behövts om man tagit tag i problemen tidigare? Det var inte så att det kom som en blixt från en klar himmel utan det har ju varit något som byggts upp under lång tid och sedan eskalerat till otroliga proportioner. Visst har de röriga individer och kanske även bristande föräldraansvar, men det är inte hela sanningen, det vet nog både du och jag för hade man fångat upp problemet, sett till så alla hängt med från start och satt stopp tidigare så hade många av problemen aldrig funnits. Sen ska absolut inte skolan vara någon uppfostringsanstalt utan en undervisningssal, men lite går det hand i hand i och med kontakten med föräldrar vad jag vill ha sagt är att den resursen hade ni kunnat lägga på de yngre barnen om ni inte haft den problematiken där, nu känns det som om ni får välja och det blir en ond cirkel. Inga resurser i de lägre årskullarna - stora klasser - få lärare - stökiga klasser längre upp då inte alla kunnat tillgodose sig undervisningen och andra inte fått tillräcklig utmaning - kräver mer och större resurser - ännu mindre pengar till de lägre klasserna - ännu större klasser osv...

Nu har ni de problemen i 4:an och ni har 26 barn som ska upp till skolan, fyllda med förväntan och längtan och då anser jag att det är er skyldighet att uppfylla dessa barns förväntningar så att ni inte återigen så småningom får en 4:a som kräver mycket resurser, från alla håll och kanter.

Många frågor och funderingar har jag och fler kommer säkerligen. Jag hoppas att ni har fått en tankeställare och att jag kan få ett något så när tillfredsställande svar.

Hälsningar


Inga kommentarer: